về tác giả

NGUYỄN THANH HIỆN
Sinh năm 1940 tại làng Nam Tượng, An Nhơn, Bình Định
Cử nhân giáo khoa triết học tây phương, Đại học văn khoa Sài Gòn
Dạy học, viết văn
Có tác phẩm đăng trên các tạp chí và các trang mạng văn chương trong và ngoài nước

%d bloggers like this: