phụ lục: đọc tác phẩm nước ngoài

*

*Vẻ đẹp thầm kín-Marice Maeterlinck

*Walt Whitman với cỏ và sự sống và cái chết

*Maurice Maeterlinck và tĩnh kịch [static drama]

*Một kẻ học việc

*Bất định/The Unidentified-Tahar Ben Jelloun

*Giản đơn/Simplycity-Jorge Luis Borges

*Ô Lybia của tôi/O My Lybia-Laila Neihoum

*Nếu chỉ có biển là có thể ngủ được/If only the sea could sleep-  Adonis

*Quan tâm/Concern- Elizabeth Ellen

*Cấu trúc/Composition-John Ashbery

*Đề từ leaves of grass-Walt Whitman

*Một cuộc quan hệ tình dục trong thi ca

*Hát về tôi/Song of Myself-Walt Whitman

Đất Hoang/Lễ Mai Táng Người Chết

Walt Whitman: Bọn họ không hiểu thế nào là bất tử

Tiếng gào rú gì còn lưu giữ trong nghi lễ

Joyce Carol Oates người viết không mệt mỏi

Một kẻ học việc

Trái tim tôi để ở San Francisco-Douglass Cross

Một ghi chú cho mùa đông


Thomas Stern Eliot/ Đất hoang/ Trò chơi cờ vua
Ezra Pound (Mỹ, 1885-1972 và Canto I
Ovid (1) và Biến Hình

Virgil và Aeneid
Czeslaw Milosz /Một bài ca về ngày tận thế
Ezra Pound và Canto II
Blogging Pound’s The Cantos: Canto III/The Cantos trên trang Blogging Pound: Canto III


Sắp xếp Virgilianae (1) –Edward Hirsch
Lời đề tặng-CZESLAW MILOSZ tự chuyển nguyên tiếng Ba Lan sang tiếng Anh
Thế giới chưa kết thúc-CHARLES SIMIC
Thomas Stern Eliot/Đất hoang/Bài giảng lửa
Thế giới chưa kết thúc: Những bài thơ xuôi-Charles Simic

Heart of Darkness-Joseph Conrad
Tường trình từ thành phố bị bao vây-Zbigniew Herbert

Advertisements
%d bloggers like this: