phụ lục: đọc tác phẩm nước ngoài

*

 

*Vẻ đẹp thầm kín-Marice Maeterlinck

*Walt Whitman với cỏ và sự sống và cái chết

*Maurice Maeterlinck và tĩnh kịch [static drama]

*Một kẻ học việc

*Bất định/The Unidentified-Tahar Ben Jelloun

*Giản đơn/Simplycity-Jorge Luis Borges

*Ô Lybia của tôi/O My Lybia-Laila Neihoum

*Nếu chỉ có biển là có thể ngủ được/If only the sea could sleep-  Adonis

*Quan tâm/Concern- Elizabeth Ellen

*Cấu trúc/Composition-John Ashbery

*Đề từ leaves of grass-Walt Whitman

*Một cuộc quan hệ tình dục trong thi ca

*Walt Whitman/Song of Myseft [1-10]

Đất Hoang/Lễ Mai Táng Người Chết

Walt Whitman: Bọn họ không hiểu thế nào là bất tử

Tiếng gào rú gì còn lưu giữ trong nghi lễ

Joyce Carol Oates người viết không mệt mỏi


Trái tim tôi để ở San Francisco-Douglass Cross

Walt Whitman/Lá Cỏ/Cuốn 23/ Bên bờ Ontario trong xanh Chương11


Thomas Stern Eliot/ Đất hoang/ Trò chơi cờ vua
Ezra Pound (Mỹ, 1885-1972 và Canto I
Ovid (1) và Biến Hình

Virgil và Aeneid
Czeslaw Milosz /Một bài ca về ngày tận thế
Ezra Pound và Canto II
Blogging Pound’s The Cantos: Canto III/The Cantos trên trang Blogging Pound: Canto III


Sắp xếp Virgilianae (1) –Edward Hirsch
Lời đề tặng-CZESLAW MILOSZ tự chuyển nguyên tiếng Ba Lan sang tiếng Anh
Thế giới chưa kết thúc-CHARLES SIMIC
Thomas Stern Eliot/Đất hoang/Bài giảng lửa
Thế giới chưa kết thúc: Những bài thơ xuôi-Charles Simic

Heart of Darkness-Joseph Conrad
Tường trình từ thành phố bị bao vây-Zbigniew Herbert

Ezra Pound [Mỹ, 1885-1972zra] và Pisan Canto

Thơ William Stanley [Mỹ, 1927-2019]

H. Auden (Anh, 1907-1973)- Khúc Ru

Virgil [Ý,70 tcn-19tcn] và Aeneid/Cuốn thứ 10/Cuộc hiến trên bờ biển

Sử thi Gigamesh/Cuộc tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu

Về bản chất của các sự vật-LUCRETIUS [Titus Lucretius Carus, La Mã, 99 – 55 tr.CN]

Giacomo Leopardi [Ý, 1798-1837]-Canti/To Italy

Sappho: ‘Một Trăm Lời Bài Hát”

Thơ Adam Zagajewsky [Ba Lan, 1945]

W G Sebald [Đức, 1944-2001] – Nhớ về cuộc hành trình bộ ba từ Brussels
Zbignew Herbert [Ba Lan, 1924 –1998]- Cái chết làm gì chúng ta
Walt Whitman/Bài hát chính tôi /khúc  11&12
Rabindranath Tagore [Ấn Độ, 1861-1941]/Nhà Và Thế Giới
Walt Whitman/Lá cỏ/Cuốn 23/Bên bờ Ontario trong xanh/Khúc 1&2
Rabindnarath Tagore/Nhà và thế giới/Chương 1
Adam Zagajewski/Mùa thu
Adam Zagajewsky [Ba Lan, 1945] / Để đến Lvov (*)
Thomas Stern Eliot/Đất hoang/Sấm truyền gì
Thơ Zbigniew Herbert [Ba lan, 1924-1998]

Zbigniew Herbert [Ba Lan, 1924-1998] Một bài thơ ballad [bảo] rằng chúng ta không mất đi

Rainer Maria Rilke [Đức 1875-1926] Bi ca Duino/ Khúc 1

Rainer Maria Rilke [Đức, 1875-1926] Bi ca Duino/ Khúc 2

 

%d bloggers like this: