Mùa thu luôn đến sớm
Đám hoa mẫu đơn vẫn tươi đẹp, lũ ong
vẫn làm ra những nơi chốn lý tưởng,
và cái lạnh cắt da của mùa thu
chợt lóe lên trên những cánh đồng và gió [thì]
thổi rát

 

Góc tích của nó là gì? Sao lại phá hủy
những giấc mơ, những cây cối [và cả] những kỷ niệm?
Kẻ ngoài bước vào những khu rừng lặng lẽ,
sự giận dữ tăng lên, tai họa tàng ẩn,
khói rừng, những tiếng hú
của những người Tatar

 

 

Mùa thu xé nát lá trên cây, những tên gọi,
trái cây, cái che phủ những bờ mép và những hành trình,
làm tắt những ngọn đèn và những ngọn nến, tuổi trẻ
mùa thu, đôi môi đỏ thẩm , ghì chặt lấy
những sinh vật người, đanh cắp
sự tồn tại của chúng

 

Sinh lực [mùa thu] tràn đầy, máu con vật tế thần,
rượu vang, dầu, những dòng sông hoang dại,
những dòng sông màu xanh phồng lên với những xác chết,
lời nguyền chảy trên: bùn, dung nham, tuyết lở,
sự phun trào

 

 

Mùa thu chết, cuộc đua, màu xanh
những con dao lóe lên trong cái thoáng qua của nàng
Mùa thu hái những tên gọi như những ngọn cỏ với sự sôi nổi của nó
lưỡi hái, tàn nhẫn trong cái liếc nhìn của nàng
và hơi thở của nàng. Lá thư không biết gửi ai, nỗi sợ hãi,
Đội binh đỏ

 

 

 

AUTUMN

Translated by Renata Gorczynski

Autumn is always too early.

The peonies are still blooming, bees

are still working out ideal states,

and the cold bayonets of autumn

suddenly glint in the fields and the wind

rages.

 

What is its origin? Why should it destroy

dreams, arbors, memories?

The alien enters the hushed woods,

anger advancing, insinuating plague;

woodsmoke, the raucous howls

of Tatars.

 

Autumn rips away leaves, names,

fruit, it covers the borders and paths,

extinguishes lamps and tapers; young

autumn, lips purpled, embraces

mortal creatures, stealing

their existence.

 

Sap flows, sacrificed blood,

wine, oil, wild rivers,

yellow rivers swollen with corpses,

the curse flowing on: mud, lava, avalanche,

gush.

 

Breathless autumn, racing, blue

knives glinting in her glance.

She scythes names like herbs with her keen

sickle, merciless in her blaze

and her breath. Anonymous letter, terror,

Red Army.

 

Adam Zagajewski, “Autumn,” translated by Renata Gorczynski, from Without End: New and Selected Poems. Copyright © 2002 by Adam Zagajewski. Used by permission of Farrar, Straus & Giroux, LLC, http://us.macmillan.com/fsg. All rights reserved.

Source: Selected Poems (Farrar Straus and Giroux, 2004)

 

 

https://www.poetryfoundation.org/poems/48314/autumn-56d229738e16b