.

Bỗng người gánh non sông đi giữa cỏ khô, đã im hết tiếng dế, im hết những bài ca dạo đầu của đất [trùng điệp những bước chân lưu lạc, những gặp gỡ, ly tan, trùng điệp những nguyên sinh, lung linh nước, lung linh bầu trời, hơi thở trong đá, trong chuyển động hư vô…] đã im hết những trù tính, những hoài bão, những mơ ước, có ai còn nghe thấy lời vô ngôn trong cỏ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s