Những ghi chú

nhưng lửa đốt đồng tháng giêng hàm xúc một ngữ nghĩa khác, ở đó, nhịp điệu không nén lại, mà mở ra, em, cứ hiện ra giữa những hoàng hôn, ngọn khói vươn lên từ ngọn lửa, nghìn năm cuộc hôn phối giữa lửa khói và mây trời không gì là khác hơn là một cuộc tình, giai điệu không phải sắc nước hương trời, nhưng là hồn cốt của một cuộc cần lao vĩ đại, bỗng thoát ra từ cuộc sống đơn điệu, nhưng khói lửa đốt đồng tháng giêng là nội dung văn hiến nhập vào bầu trời đa sắc đa ngôn, nhưng những người đốt đồng tháng giêng, Continue reading “Những ghi chú”