Những ghi chú

nhưng lửa đốt đồng tháng giêng hàm xúc một ngữ nghĩa khác, ở đó, nhịp điệu không nén lại, mà mở ra, em, cứ hiện ra giữa những hoàng hôn, ngọn khói vươn lên từ ngọn lửa, nghìn năm cuộc hôn phối giữa lửa khói và mây trời không gì là khác hơn là một cuộc tình, Continue reading “Những ghi chú”